Tarifes

Títol Soci Actiu 8.726,52 €
Títol Soci Numerari 363,00 €


Pagaments a fons perdut

Entrada com a Soci 181,50 €


Quotes de Soci

Soci 630,68€
Soci Fam. amb Unitat Fam. o major 30 anys 630,68€
Soci Familiar sense Unitat Familiar 153,83€


Quota Soci Unitari

Soci Unitari

630,68 €

*IVA 21%
inclòs