Tarifes

Títol Soci Actiu 8.726,52 €
Títol Soci Numerari 363,00 €


Pagaments a fons perdut

Entrada com a Soci 181,50 €


Quotes de Soci

Soci 648,98€
Soci Fam. amb Unitat Fam. o major 30 anys 648,98€
Soci Familiar sense Unitat Familiar 158,29€


Quota Soci Unitari

Soci Unitari

648,98 €

*IVA 21%
inclòs