Tarifes Serveis Portuàris

TARIFA SERVEI DE GRUA

  SOCI NO SOCI
Eslora fins a: 5,00m 10,10 € 24,13 €
  6,00m 12,80 € 29,29 €
  7,00m 16,84 € 36,09 €
  8,00m 20,88 € 42,22 €
  10,00m 27,62 € 52,44 €
  12,00m 34,36 € 61,97 €
  13,00m 41,10 € 71,49 €
       

TARIFA REMOLCATGE

  SOCI NO SOCI
HORA EMBARCACIÓ 35,74 € 54,06 €
HORA MARINERIA 27,82 € 38,96 €
       

TARIFA PINTAT / NETEJA

    SOCI NO SOCI
Eslora fins a: 5,00m 40,12 € 60,83 €
  6,00m 45,62 € 69,18 €
  7,00m 53,22 € 80,68 €
  8,00m 60,56 € 91,80 €
  10,00m 77,35 € 117,47 €
  12,00m 91,17 € 138,23 €
  13,00m 107,34 € 157,29 €
       

ÚS SOPORT

  SOCI NO SOCI
CÀMERES I REMOLCS 1,84 € -
SOPORTS METÀL·LICS 2,49 € -
PRESTATGERIES 1,84 € -
CARREGADOR BATERIES 11,51 € 23,27 €
       

AMARRATGE SOCI

  MÈTODE CÀLCUL COEFICIENT
QUOTA AMARRE (EslxMan+10)xPerxCoef 10,04
CONSERVACIÓ FONDEIG EslxCoef 8,67
ELECTRICITAT (EslxMan)xPerxCoef 0,58
AIGUA EslxCoef 4,68