Tarifes Serveis Portuàris

2019

TARIFA SERVEI DE 

  SOCI NO SOCI
Eslora fins a: 5,00m 10,25 € 24,47 €
  6,00m 12,98 € 29,70 €
  7,00m 17,08 € 36,59 €
  8,00m 21,17 € 42,81 €
  10,00m 28,01 € 53,17 €
  12,00m 34,84 € 62,83 €
  13,00m 41,67 € 72,50 €
       

TARIFA REMOLCATGE

  SOCI NO SOCI
HORA EMBARCACIÓ 71,47 € 108,13 €
HORA MARINERIA 28,21 € 39,50 €
       

TARIFA PINTAT / NETEJA

    SOCI NO SOCI
Eslora fins a: 5,00m 40,69 € 61,68 €
  6,00m 46,26 € 70,15 €
  7,00m 53,96 € 81,81 €
  8,00m 61,40 € 93,09 €
  10,00m 78,43 € 119,12 €
  12,00m 92,45 € 140,16 €
  13,00m 108,85 € 159,49 €
       

ÚS SUPORTS

  SOCI NO SOCI
CÀMERES I REMOLCS 1,86 € -
SUPORTS METÀL·LICS 2,52 € 5,05€
PRESTATGERIES 1,86 € 3,73 €
CARREGADOR BATERIA 11,67 € 23,59 €
       

AMARRE SOCI

  MÈTODO CÀLCUL COEFICIENT
QUOTA AMARRE (EslxMan+10)xPerxCoef 10,18 €
CONSERVACIÓ FONDEIG EslxCoef 8,80 €
ELECTRICITAT (EslxMan)xPerxCoef 0,59 €
AIGUA EslxCoef 4,75 €