Tarifes Serveis Portuàris

TARIFA SERVEI DE GRUA

  SOCI NO SOCI
Eslora 5,00 9,82 € 23,45 €
  6,00 12,44 € 28,46 €
  7,00 16,37 € 35,07 €
  8,00 20,29 € 41,03 €
  10,00 26,84 € 50,96 €
  12,00 33,39 € 60,22 €
  13,00 39,94 € 69,48 €
       

TARIFA REMOLCATGE

  SOCI NO SOCI
HORA EMBARCACIÓ 34,73 € 52,54 €
HORA MARINERIA 27,04 € 37,86 €
       

TARIFA PINTAT / NETEJA

    SOCI NO SOCI
Eslora 5,00 38,99 € 59,12 €
  6,00 44,34 € 67,23 €
  7,00 51,72 € 78,41 €
  8,00 58,85 € 89,22 €
  10,00 75,17 € 114,16 €
  12,00 88,60 € 134,33 €
  13,00 104,32 € 152,86 €
       

ÚS SOPORT

  SOCI NO SOCI
CÀMERES I REMOLCS 1,79 € -
SOPORTS METÀL·LICS 2,42 € -
PRESTATGERIES 1,79 € -
CARREGADOR BATERIES 11,19 € 22,61 €
       

AMARRATGE SOCI

  MÈTODE CÀLCUL COEFICIENT
QUOTA AMARRE (EslxMan+10)xPerxCoef 9,76
CONSERVACIÓ FONDEIG EslxCoef 8,43
ELECTRICITAT (EslxMan)xPerxCoef 0,56
AIGUA EslxCoef 4,55