Campanyes

  • Pla d'Ambientalització
  • Campanya d'Estalvi d'Aigua
  • Campanya Neteja Fons Marí
  • Campanya Mobilitat amb Bicicleta
  • Tallers Educació Mediambiental
  • Xerrada Seguretat Marítima i Prevenció contra la Contaminació
  • Exposició Ports Nets