Finalitza el dragatge de la Bocana del Port de Salou

Finalitza el dragatge de la Bocana del Port de Salou

El dijous 8 de juny a les 07.00 h. van finalitzar els treballs de dragatge de la bocana del port de Salou. L’objectiu d’aquest dragatge ha estat assolir una cota de fondària suficient per tal de garantir la navegabilitat i la seguretat dels usuaris amb els diferents tipus d’embarcacions. Així doncs, a partir d’avui els accessos al port tornen a estar operatius.

Aquests treballs han tingut una durada de 10 dies i s’ha aconseguit una cota de fondària d’entre els 3.50 i 4.00 metres en les zones on s’ha dut a terme aquesta actuació.

Durant els propers dies es finalitzaran les adequacions que han estat necessàries per tal de poder fer el dragatge.