Logo Club Nàutic Salou

ESTRUCTURA OPERATIVA DEL CLUB NÀUTIC SALOU (2021-2027)

Membres de Junta Directiva

CÀRREC NOM I COGNOMS
President Jaume Vicheto Capdevila
Vice-President 1r José Antonio Benéitez López
Vice-President 2n Xavier Matas Foz
Secretària Susana Merodio de la Sota
Tresorer Javier Garrido Carenas
Comptador Francesc Torrell Rodríguez
Comodor Josep Oliva Oliva
Vocal Raimon Grau Valldosera
Vocal Concepción Aldea Chagoyen
Vocal Adelina Pinilla Pallejà
Vocal Estanislau Salvadó Sans
Vocal Pascual Roche Monterde
Vocal Santiago Jurado Candàliga
Vocal Josep Callizo Tomàs
Vocal Benjamín Cobo Outomuro
Vocal Natalia Vergés-Tapiró Durà
Vocal Enric Rubio Gallart
Vocal David Batalla Chornet
Vocal Xavier Garcia Perera
Vocal Enric Espinal Gil

 

Assemblea

 

  • Es convocarà una assemblea ordinària anual. Aquesta es repartirà anualment entre els mesos de febrer, març o abril.
  • Es convocarà una assemblea informativa al mes d’agost sempre i quan la Junta Directiva ho cregui oportú i els temes a tractar siguin d’interès.
  • Es podran convocar assembles segons la importància dels temes a aprovar.

 

Junta Directiva

 

  • Es convocarà normalment una reunió de Junta Directiva mensual.