Títol Soci

TÍTOLIMPORT
Títol Soci Actiu8.726,52€
Títol Soci Numerari363,00€

Pagament a fons perduts

PAGAMENTIMPORT
Entrada com a soci181,50€

Quota Soci 2020

QUOTA ANUALIMPORT
Quota Soci Titular663,99€
Quota Soci Familiar amb unitat familiar o major de 30 anys663,99€
Quota Soci Familiar sense unitat familiar161,95€
Quota Soci Unitari663,99€

Quota Equip de Regata 2020

QUOTA MENSUALIMPORT
Soci membre Equip de Regata44,59€
Soci membre Equip de Regata · 2n germà22,29€

*IVA 21% inclòs