Escola de Vela

ESCOLA DE VELA:

L’Escola de Vela del Club Nàutic Salou és una escola afiliada a l’Escola Catalana de Vela(ECV) i reconeguda per la Federació Catalana de Vela (FCV).

A l’Escola de Vela del Club Nàutic Salou desenvolupem cursos d’iniciació, perfeccionament i tecnificació durant tot l’any. Aquests cursos estan dirigits a nens, joves i adults. A l’hora, disposem d’una oferta variada d’activitats per a grups escolars i activitats d’empreses.

Tots els nostres tècnics disposen de titulacions oficials.

Els cursos que impartim segueixen el Mètode d’Estàndards de l’ECV.

INSTAL·LACIONS:

L’Escola de Vela del Club Nàutic Salou compta amb tots els espais necessaris per a desenvolupar totes les activitats amb un alt grau de qualitat i seguretat: aula, magatzems, escar per a les embarcacions, sortida de platja i rampes d’accés al port.

Les activitats de l’Escola de Vela les desenvolupem tant des de les instal·lacions que tenim al port com des de la Base Nàutica que dirigim a la platja de ponent durant l’estiu.

EMBARCACIONS:

A l’Escola de Vela del Club Nàutic Salou disposem de tots els tipus d’embarcacions més adequades per a l’aprenentatge de la vela a tots els seus nivells (iniciació, perfeccionament i tecnificació).

Embarcacions col·lectives (iniciació): 2 Raqueros i 2 Topaz Omegas.

Embarcacions dobles (perfeccionament): 6 Vauriens i3 l’Equips.

Embarcacions individuals (perfeccionament i tecnificació): 10 Optimist, 4 Taz i 3 Làser.

ACTIVITATS:

Actualment a l’Escola de Vela del Club Nàutic Salou programem les següents activitats: