El Club Nàutic de Salou té unes cotes de fondària de la bocana del port oscil·len entre els 2.30 als 2.50 metres pel centre de la mateixa, depenent de l’època de l’any i també de la influencia dels aterraments, contra els quals hi lluitem activament amb una draga de propietat perfectament equipada per aquestes tasques.

El Club Nàutic de Salou està dotat de magnífiques instal·lacions i equipaments, aspectes molt ben valorats per la variada gama de visitants amb embarcació que pernocten al nostre port.