AL 2024, NAVEGAR TÉ PREMI. ¡¡¡AMARRA GRATIS!!!

Ens complau informar-vos que aquest 2024, per desè any consecutiu, hem arribat a un conveni entre 24 ports de Ports de Catalunya-ACPET, per tal d’afavorir als nostres usuaris amb aquesta oferta gratuïta.

Aquest conveni consisteix en que la majoria dels usuaris dels ports adherits tinguin una nit d’estada gratuïta en cada un dels ports adherits a la promoció.

Aquesta té enguany 3 modalitats que relacionem a continuació:

.- (A). Ports sense restriccions.

Una nit gratuïta entre l’1 d’abril i el 31 de desembre.

.- (B). Ports amb restricció parcial els mesos de JULIOL i AGOST.

Una nit gratuïta de l’1 d’abril al 30 de juny i de l’1 de setembre al 31 de desembre.

Una nit de pagament + una nit gratuïta (total 2 nits) de l’1 de juliol al 31 d’agost.

.- (C). Ports amb restricció total els mesos de JULIOL i AGOST.

Una nit gratuïta des de l’1 d’abril al 30 de juny i de l’1 de setembre al 31 de desembre.

Navegar Té Premi no disponible de l’1 de juliol al 31 d’agost.

(**) (***) Degut a la celebració enguany de la 37th AC, Copa Amèrica, alguns ports de la zona centre tenen restriccions addicionals els mesos de setembre i octubre.

Aquí teniu la relació de ports participants amb la modalitat de cadascun.

CONDICIONS I LIMITACIONS:

 • Durada: des de l’1 d’abril fins el 31 de desembre de 2024.
 • Oferta: Un total de 23 nits d’amarrador, màxim UNA en cada port, gratis per als nostres amarristes a qualsevol dels altres ports de Ports de Catalunya-ACPET que participen en aquesta promoció.
 • Condicions de cada port segons el llistat anterior.
 • La gratuïtat es limita al preu de l’amarratge. Els consums, taxes i serveis seran de pagament.
 • Condicions: Caldrà que el sol·licitant sigui el titular de l’embarcació i titular definitiu dels drets d’ús d’amarrador o llogater directe amb l’administració del Port o Club Nàutic participant, i en tots els casos haurà d’estar al corrent de pagament i tenir al dia l’assegurança de R.C.
 • Les reserves s’hauran de realitzar amb una antelació màxima de 15 dies i mínima de 72 hores i comportarà l’autorització automàtica d’ocupació de l’amarrador durant la seva absència.
 • Les reserves s’hauran de fer obligatòriament a través del port base, que serà qui confirmi la disponibilitat, enviarà copia de l’imprès al port de destí i lliurarà un imprès segellat a l’usuari, qui firmarà l’acceptació d’aquestes condicions i les condicions particulars del reglament d’explotació i policia del port receptor. Aquest imprès s’haurà de lliurar obligatòriament a l’arribada al port de destí per poder gaudir d’aquesta gratuïtat.
 • No s’acceptarà cap reserva que no estigui feta des del port base del vaixell en qüestió.
 • Qualsevol vaixell que hagi fet una reserva i no es presenti al port de destí, sense una anul·lació prèvia amb un mínim de 24 h. d’antelació, perdrà automàticament la resta de nits sense utilitzar que tingui pendent. En cas de voler recuperar aquestes nits pendents, haurà d’abonar al seu port base la tarifa d’amarratge del port de destí, i que aquest comunicarà al port base.
 • Vaixells acceptats: Vaixells monocasc inscrits en llista setena (), d’eslores entre 8 i 18 metres.
 • Per Catamarans i eslores superiors, l’oferta és molt més limitada i s’haurà de consultar explícitament a les oficines de cada port base.
 • Aquesta oferta no serà vàlida per a empreses de xàrter.
 • Aquesta oferta quedarà subjecta a la disponibilitat i característiques de cada port, dades que hauran de ser consultades prèviament.
 • Aquesta oferta no és acumulable a d’altres ofertes de les mateixes característiques.
 • El Port es reserva el dret de cancel·lar aquesta oferta a qualsevol usuari sense previ avís.