Tarifes

Títol Soci Actiu 8.726,52 €
Títol Soci Numerari 363,00 €


Pagaments a fons perdut

Entrada com a Soci 181,50 €


Quotes de Soci 2019

Soci 658,07 €
Soci Fam. amb Unitat Fam. o major 30 anys 658,07 €
Soci Familiar sense Unitat Familiar 160,51 €


Quota Soci Unitari 2019

Soci Unitari 658,07 €Equip de regata 2019 

Quota mensual soci equip de regata 44,19 €
Quota mensual soci equip de regata - 2n germà 22,10 €
   

*IVA 21%
inclòs