El President i la Junta Directiva, tot i delegar l’autoritat per a l’establiment i manteniment del sistema de qualitat en el Responsable de qualitat, és conscient de que la responsabilitat última per l’obtenció de la qualitat proposada és seva, i en aquest sentit proporciona i manté els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir-los.

Missió Estatutària:

Desenvolupar i facilitar als socis la pràctica de tota classe d’esports de caràcter federat relacionats amb el mar, en especial la vela, i la complementació amb actes socials i recreatius.

La Junta Directiva del Club Nàutic SALOU considera prioritari l’adequació dels serveis prestats als requeriments dels seus socis i usuaris així com l’ acompliment de tota la normativa i legislació vigent d’ aplicació. Per això, i es compromet en la implantació d’un sistema de qualitat, d’acord amb la Norma ISO 9001, que afavoreixi la millora continua dels serveis que ofereix l’entitat, així com els requisits i expectatives de les parts interessades.

La Junta es compromet a proporcionar i mantenir els recursos necessaris, tant humans com d’infraestructures, oferir una visió global del Club actuant sobre els següents punts:

  • La qualitat portuària.
  • La promoció nàutica.
  • Ser un referent de la Costa Daurada.
  • La competitivitat esportiva.
  • L’obertura a la ciutat.
  • De servei al Soci.
  • Procurant i protegint les tradicions i la Cultura.