L’ academia Gesemar comença en breus els seus cursos Nàutics. Els cursos son Patró d’Embarcacions D’esbarjo (PER), Patró de Navegació Bàsica (PNB) i Patró de Iot (PI). Els socis del Club tenen un descompte del 10% sobre la tarifa. 

PATRÓ D’EMBARCACIONS D’ESBARJO (PER)

https://www.gesemar.com/patron-de-embarcaciones-de-recreo/

 
INICI: i primera classe 15 octubre 2019 a les 19:00

CLASSES: tots els dimarts i dijous de 19:00 a 21:00 fins al dia de l’examen

PRACTIQUES: Dissabte i diumenge 9 i 10 de novembre de 09:00 a 17:00

EXAMEN: Barcelona dia 15 de novembre a partir de les 16:00 

PATRÓ NAVEGACIÓ BÀSICA (PNB)

https://www.gesemar.com/patron-de-navegacion-basica/

 
INICI: i primera classe 15 octubre 2019 a les 19:00

CLASSES: tots els dimarts i dijous de 19:00 a 20:00 fins al dia de l’examen

PRÀCTIQUES: dissabte 9 de novembre de 09:00 a 17:00

EXAMEN: Barcelona dia 15 de novembre a partir de les 16:00 

PATRÓ DE IOT (PI)

https://www.gesemar.com/patron-de-yate/

 
INICI: i primera classe 8 octubre 2019 a les 10:00

CLASSES: tots els dimarts i dijous de 10:00 a 12:00 fins al dia de l’examen

PRÀCTIQUES: cap de setmana complet (48 hores) per concretar la data

EXAMEN: Barcelona dia 13 de desembre a partir de les 16:00 

 
Els socis del Club tenen un 10% de descompte sobre la tarifa?

Telf: 977366287 | Móvil: 667764091 | Gestoria y academia Náutica