• 22/02/2020
  • Notícies
  • by Club Nàutic Salou
  • 749

Un cop obtinguts els permisos del Servei de Ports, ahir dimarts 18 de febrer, es van iniciar les tasques de dragat de la bocana del port de Salou per tal de restablir el calat de seguretat.

Els efectes dels últims temporals de vent i mar, van afectar considerablement el calat de bocana, provocant grans aterraments i disminuint el calat enormement a la zona de la bocana i a la zona exterior d’aquesta.

Aquest dragat es farà des de terra amb una grua de  gelosia de 100 tones la qual opera amb dues bivalves: una de 3m3 de capacitat i una altra de 0.7 m3.

Els treballs de dragat tindran una durada aproximada de tres setmanes, per tal de no afectar la navegació als usuaris, la navegació per la bocana estarà oberta al trànsit, no obstant, preguem que facin cas de les senyalitzacions i de les indicacions del personal del Club.