Durant el Mundial de Techno 293 del passat mes d’octubre, es va realitzar un estudi del grau de satisfacció dels regatistes participants en aquesta competició, aquest estudi va comptar amb la col·laboració del alumne Igor Duvinou de 2n de Batxillerat de l’Institut Jaume I de Salou i els alumnes en pràctiques del Programa Erasmus també de l’Institut Jaume I, aquest estudi es va realitzar sota la supervisió del Doctor Jordi Palatzi.

Durant el Mundial de Techno 293 del passat mes d’octubre, es va realitzar un estudi del grau de satisfacció dels regatistes participants en aquesta competició, aquest estudi va comptar amb la col·laboració del alumne Igor Duvinou de 2n de Batxillerat de l’Institut Jaume I de Salou i els alumnes en pràctiques del Programa Erasmus també de l’Institut Jaume I, aquest estudi es va resallitzar sota la supervisió del Doctor Jordi Palatzi.

L’objectiu d’aquest estudi és conèixer la percepció dels regatistes i esportistes en referència als diferents factors organitzatius, i d’aquesta manera poder dissenyar accions de millora contínua per tal de millor el servei de l’organització de regates del Club.

El passat 7 de març el Doctor Jordi Palatzi va presentar els resultats d’aquest estudi al President del Club, el Sr. Jaume Vicheto.