La naturalesa del Club Nàutic Salou està estretament vinculada al medi ambient i és per aquest motiu que en l’exercici de la seva activitat du a terme un desenvolupament sostenible a nivell econòmic, social i mediambiental.

L’entitat integra els factors mediambientals en la seva estratègia de gestió del Club mitjançant un Pla Mediambiental on es recull el compromís ètic i moral cap a l’entorn i els recursos naturals, així mateix el mateix Club també disposa d’un Pla de Recepció i Manipulació de residus a disposició de tots els usuaris.

D’aquesta manera, el CNS està convençut de què es pot realitzar una política de compatibilitat entre els interessos del Club  i el medi ambient mitjançant un compromís que respectarà ambdues parts.