El Club Nàutic de Salou no disposa d’un punt de recollida autoritzat per a les bengales, l’obligació d’un correcte reciclat d’aquest tipus de material correspon a l’usuari, així doncs, està expressament prohibit dipositar les bengales i qualsevol altre tipus de material de similars característiques (coets, senyals fumígenes,…) en els punts de reciclatge del Club.?

El Club Nàutic de Salou no disposa d’un punt de recollida autoritzat per a les bengales, l’obligació d’un correcte reciclat d’aquest tipus de material correspon a l’usuari, així doncs, està expressament prohibit dipositar les bengales i qualsevol altre tipus de material de similars característiques (coets, senyals fumígenes,…) en els punts de reciclatge del Club.??

El procediment correcte per al reciclatge d’aquest tipus de material recau sobre l’usuari, i aquest ha de lliurar-los en els establiments autoritzats:

“Els establiments de venda al públic autoritzats es responsabilitzaran dels productes defectuosos, deteriorats o caducats que hagin venut i provinguin dels consumidors finals. Aquests establiments establiran el procediment a seguir per fer arribar els productes susceptibles d’eliminació, reciclatge o reutilització als seus proveïdors o entitats autoritzades per dur a terme la corresponent eliminació, reciclatge o reutilització. El cost de la devolució i tractament serà assumit pel titular de l’establiment de venda o pel proveïdor”.

La solució passa necessàriament per una seriosa conscienciació de tots els implicats en tancar el cicle de vida de les bengales, seguint les vies establertes.