• 26/03/2020
  • Notícies
  • by Club Nàutic Salou
  • 676

SERVEI ALS SOCIS USUARIS DE PORT

Durant el període d’estat d’alarma que afecta al territori, i d’acord a les recomanacions del Departament de Territori i Sostenibilitat que limita l’accés als ports esportius, de manera excepcional i durant aquest període el Club Nàutic de Salou ofereix una relació de serveis gratuïts als socis amb embarcacions:

  • Engegar motors.
  • Servei de ventilació.
  • Controlar les sentines.
  • Altres propostes per part dels socis.

Aquest servei eximeix al personal del club Nàutic de Salou de qualsevol reclamació per part del soci de l’estat de les seves embarcacions, per aquest motiu, els socis que vulguin acollir-se a aquest servei hauran de signar un formulari d’alliberament general de responsabilitat i assumpció de riscos. 

Per a més informació, preguem contactin amb nosaltres al telèfon 977382166 o al correu club@clubnauticsalou.com