• 11/05/2020
 • Notícies
 • by Club Nàutic Salou
 • 938

CLUB FITNESS NÀUTIC SALOU

Estimats Socis Usuaris del Club Fitness Nàutic Salou,

El passat 9 de maig de 2020 es va publicar al BOE l’Ordre SND/399 de 9 de maig per la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes amb la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la FASE 1 del Pla per la transició fins a una nova normalitat, i el dissabte 10 maig l’Ordre TMA/400/2020 de 9 de maig per la que s’estableixen les condicions a aplicar en la Fase 1 de la desescalada en matèria de mobilitat, i en concret les condicions per a l’exercici de la pràctica esportiva.


Aquest context legal permet reobrir el Club Fitness Nàutic Salou a partir del 11 de maig d’acord també a les següents condicions i normativa:

 • Els socis podran accedir a les instal·lacions del Club Fitness per al desenvolupament d’activitats esportiva amb caràcter individualitzat i amb cita prèvia.
 • Es permet l’accés a una persona a la Sala de Fitness, habilitada amb màquines de càrdio i pes, i una altra persona a la Sala d’Activitats dirigides habilitada amb TRX, Power Disk i bicicletes de ciclisme indoor.
 • El soci podrà fer un màxim de dues reserves a la setmana amb una durada màxima de 90 minuts, en el supòsit que hi hagi disponibilitat, podrà fer una altra reserva dintre de la mateixa setmana un cop hagi gaudit de la primera reserva. Les reserves es tramitaran a les Oficines del Club, mitjançant telèfon 977 382 166 o bé per correu electrònic: club@clubnauticsalou.com. La reserva no estarà degudament tramitada fins que el Club ho hagi confirmat. En el supòsit que es vulgui cancel·lar la reserva s’haurà de comunicar amb un termini mínim de 2 hores, en el cas de no fer-ho el Club es reserva el dret de penalitzar al soci amb una setmana de restricció d’aquest ús.
 • No es podran obrir als socis els vestidors ni les dutxes, per tant el seu ús no està habilitat.
 • L’accés a la instal·lació es farà mitjançant la porta de vidre de la façana de llevant, no es permet l’accés a través de la porta del passadís.
 • L’horari d’aquest servei és de dilluns a dissabte en horari de 08.00 h a 15.00 h. El Club es reserva la possibilitat de modificar aquests horaris d’acord a la demanda que tingui aquest servei.
 • Cal venir amb la vestimenta adequada des de casa, abans d’accedir al Club Fitness caldrà netejar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic que el Club posa a disposició dels usuaris, es recomana també portar guants i aigua, així com adoptar les màximes mesures de protecció, seguretat i higiene corresponents.
 • Durant el primer accés els socis hauran de signar el “Compromís de Responsabilitat per a l’ús d’instal·lacions”.
 • En el cas d’haver tingut símptomes de Covid19 en els 15 dies previs a l’accés, està completament prohibida l’entrada al Club.


Pel que fa al servei de Fisioteràpia:

 • Aquest servei també requereix de caràcter individualitzat i amb cita prèvia.
 • Cal tramitar la reserva directament al telèfon 687 937 720.
 • L’accés a la sala de Fisioteràpia, es realitzarà a través del passadís.
 • Durant el primer accés els usuaris hauran de signar el “Compromís de Responsabilitat per a l’ús d’instal·lacions”.
 • En el cas d’haver tingut símptomes de Covid19 en els 15 dies previs a l’accés, està completament prohibida l’entrada al Club.