• 26/07/2018
  • Agenda
  • by Club Nàutic Salou
  • 29

10-08-2018

Segons l’establert en els Estatuts del Club, ens complau convocar-vos a l’Assemblea General Extraordinària, que se celebrarà en el domicili social del Club, el proper dia 10 d’agost de 2018 a les 18,00 h. en primera convocatòria i a les 18,30 h. en segona convocatòria?.

Segons l’establert en els Estatuts del Club, ens complau convocar-vos a l’Assemblea General Extraordinària, que se celebrarà en el domicili social del Club, el proper dia 10 d’agost de 2018 a les 18,00 h. en primera convocatòria i a les 18,30 h. en segona convocatòria, sota el següent:


ORDRE DEL DIA

1  Informe del President.

2  Informe pel que fa el procés de pròrroga del contracte d’explotació del port i de l’edifici social.

3  Aprovació de la proposta de la renovació dels drets d’amarrador durant el període de pròrroga del contracte d’explotació entre l’Ajuntament de Salou i el Club Nàutic de Salou.

4  Informe de les Àrees i Seccions.

5  Precs i preguntes.


Atentament,

 

Jaume Vicheto Capdevila

President Club Nàutic de Salou